0905 777 197

Tài liệu học: Hình ảnh viêm phổi

Ngày đăng 07-12-2019

Hình ảnh viêm phổi (2015) là bài giảng lớp Ck1 CĐHA trường Đại học Y dược HCM trong chuyên mục CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH LỒNG NGỰC do BS Trần Thị Mai Thùy giảng dạy.

Nội dung bao gồm:

  1. Cơ chế gây bệnh và biểu hiện trên hình ảnh
  2. Viêm phổi do vi trùng
  3. Abscess phổi
  4. Lao phổi
  5. Viêm phổi do nấm