Công ty thiết bị Y Tế CX

Trang chủ >Tài liệu học tập

DANH MỤC TÀI LIỆU HỌC TẬP

62. Cách khám và giải phẫu siêu âm_BS Nguyễn Quý khoáng

63. SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN BỆNH LÝ TỤY TẠNG_BS Nguyễn Quý khoáng

64. SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN BỆNH LÝ LÁCH_BS Nguyễn Quý khoáng

65. SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN HẠCH BẠCH HUYẾT_BS Nguyễn Quý khoáng

66. SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN BỆNH LÝ MÀNG BỤNG_BS Nguyễn Quý khoáng

67. SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN BỆNH LÝ VIÊM RUỘT THỪA_BS Nguyễn Quý khoáng

68. NHỮNG KHẢ NĂNG VÀ GIỚI HẠN CỦA SIÊU ÂM TƯƠNG PHẢN TRONG CHẨN ĐOÁN BƯỚU GAN_BS Nguyễn Quý khoáng

69. GAN-MẬT-THẬN SIÊU ÂM_BS Nguyễn Quý khoáng

70. CHIỀU HƯỚNG VÀ CÁCH CẮM ĐẦU DÒ SIÊU ÂM_BS Nguyễn Quý khoáng

71. ẢNH GIẢ VÀ TRIỆU CHỨNG TRONG SIÊU ÂM BỤNG TỔNG QUÁT_BS Nguyễn Quý khoáng

72. SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN _ RUMACK

73. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM Viable Abdominal Ultrasound

74. Bệnh lý van tim_TS BS Nguyễn Thị Cẩm Vân

75. Siêu âm u xơ tuyến vú_TS BS NGUYỄN THỊ CẨM VÂN

76. Bài giảng siêu âm vú_TS BS NGUYỄN THỊ CẨM VÂN


Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ gửi tài liệu qua mail cho quý khách. Cảm ơn quý khách!
  • *Họ tên:
  • *Điện thoại:
  • *Email:
  • *Tài liệu cần tải:
  • *Máy móc y tế BS quan tâm:

Phòng cách li áp lực âm

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr. Hoàng Đức Hùng

Tel: 0905 777 197(24/24h)

Email: sieuamcx@gmail.com

VIDEO GIỚI THIỆU

THỐNG KÊ TRUY CẬP