Công ty thiết bị Y Tế CX

Trang chủ >Tài liệu học tập

DANH MỤC TÀI LIỆU HỌC TẬP

32. PULMONARY VASCULATURE_BS Nguyễn Quý khoáng

33. BRONCHIAL SYND_BS Nguyễn Quý khoáng

34. PARENCHYMAL SYND_BS Nguyễn Quý khoáng

35. CHEST X-RAY SIGNS_BS Nguyễn Quý khoáng

36. TỪ CT CỔ ĐIỂN ĐẾN MSCT_BS Nguyễn Quý khoáng

37. Cách đọc CT ngực_BS Nguyễn Quý khoáng

38. ẢNH GIẢ VÀ CẠM BẪY TRONG X - QUANG NGỰC _BS Nguyễn Quý khoáng

39. SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN NGỰC_BS Nguyễn Quý khoáng

40. Chẩn đoán hình ảnh Viêm phổi_BS Nguyễn Quý khoáng

41. NHIỄM TRÙNG PHỔI VÀ CĐPB TRÊN X QUANG_BS Nguyễn Quý khoáng

42. Chẩn đoán hình ảnh Lao Phổi_BS Nguyễn Quý khoáng

43. Chẩn đoán hình ảnh COPD_BS Nguyễn Quý khoáng

44. OAP AND ARDS_BS Nguyễn Quý khoáng

45. Chẩn đoán hình ảnh U phế quản phổi_BS Nguyễn Quý khoáng

46. Nguyên lý và kỹ thuật siêu âm DOPPLER_BS Nguyễn Quý khoáng


Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ gửi tài liệu qua mail cho quý khách. Cảm ơn quý khách!
  • *Họ tên:
  • *Điện thoại:
  • *Email:
  • *Tài liệu cần tải:
  • *Máy móc y tế BS quan tâm:

Phòng cách li áp lực âm

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr. Hoàng Đức Hùng

Tel: 0905 777 197(24/24h)

Email: sieuamcx@gmail.com

VIDEO GIỚI THIỆU

THỐNG KÊ TRUY CẬP