Công ty thiết bị Y Tế CX

Trang chủ >Tài liệu học tập

DANH MỤC TÀI LIỆU HỌC TẬP

16. CARDIOVASCULAR IMAGING_BS Nguyễn Quý khoáng

18. ACQUIRED VALVULAR HEART DISEASE_BS Nguyễn Quý khoáng

19. OTHER ACQUIRED HEART DISEASE_BS Nguyễn Quý khoáng

20. CONGENITAL HEART DISEASE_BS Nguyễn Quý khoáng

21. PULMONARY EDEMA AND ARDS_BS Nguyễn Quý khoáng

22. CHỤP CẮT LỚP ĐỘNG MẠCH VÀNH BẰNG MÁY_BS Nguyễn Quý khoáng

23. Vai trò chẩn đoán hình ảnh ngực_BS Nguyễn Quý khoáng

24. Cách đọc phim XQ ngực_BS Nguyễn Quý khoáng

25. Giải phẫu X - QUANG & CT Lồng ngực_BS Nguyễn Quý khoáng

26. PARIETAL SYNDROME_BS Nguyễn Quý khoáng

27. PLEURAL SYNDROME_BS Nguyễn Quý khoáng

28. MEDIASTINAL SYNDROME_BS Nguyễn Quý khoáng

29. MEDIASTINAL SYNDROME (tiếp)_BS Nguyễn Quý khoáng

30. ALVEOLAR SYNDROME_BS Nguyễn Quý khoáng

31. INTERSTITIEL SYNDROME_BS Nguyễn Quý khoáng


Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ gửi tài liệu qua mail cho quý khách. Cảm ơn quý khách!
  • *Họ tên:
  • *Điện thoại:
  • *Email:
  • *Tài liệu cần tải:
  • *Máy móc y tế BS quan tâm:

Phòng cách li áp lực âm

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr. Hoàng Đức Hùng

Tel: 0905 777 197(24/24h)

Email: sieuamcx@gmail.com

VIDEO GIỚI THIỆU

THỐNG KÊ TRUY CẬP