Trang chủ > Kiến Thức > Hệ thống tĩnh mạch đơn- bán đơn- bán đơn phụ

Câu hỏi: Trình bày giải phẫu hệ thống tĩnh mạch đơn- bán đơn- bán đơn phụ?

Trả lời:

– Hình ảnh tổng quan về hệ thống tĩnh mạch đơn- bán đơn- bán đơn phụ

 

siêu âm tĩnh mạch siêu âm mạch máu, máy siêu âm, máy siêu âm mạch máu

 

–     Là hệ thống Tm nối TmC d’ với TmC trên, nhận máu chủ yếu ở thành ngực

 

–     Gồm :

  • 1 Tm chính là Tm đơn
  • Các ngành phụ là Tm bán đơn, bán đơn phụ và Tm gian sườn

 

siêu âm tĩnh mạch siêu âm mạch máu, máy siêu âm, máy siêu âm mạch máu

 

I.        Tĩnh mạch đơn

 

1.    Nguyên ủy: Hình thành ngang đầu sau x sương XII P, do 3 Tm hợp lại:

–     Tm dưới sườn P

–     Tm thắt lưng lên P

–     Và 1 nhánh từ TmC d’ chạy lên

2.    Đường đi và liên quan

–     Tm đơn đi lên ở mặt P của thân các đsống ngực phía sau bờ P thực quản

–     Tới ngang T4, uốn cong ra trc thành 1 cung đi trên cuống phổi P ( cung TM đơn ) rồi đổ vào mặt sau TmC trên

3.    Nhánh bên

–     Thu nhận mỏu toàn bộ 11 Tm gian sườn P. trong đó 3 Tm gian sườn trên cùng hợp thành thân Tm gian sườn trên P trc khi đổ vào Tm đơn.

–     Tm bán đơn

–     Tm bán đơn phụ

–     Nhánh từ trung thất, thực quản, phế quản & cơ hoành

II.    Tĩnh mạch bán đơn

1.    Nguyên ủyHình thành từ đầu sau xương sườn XII bên T, do 3 Tm hợp lại:

–     Tm d’ sườn T

–     Tm thắt lưng lên T

–     1 nhánh từ Tm thận T

2.    Đường đi

–     Tm bán đơn chạy lên ở trên mặt T của thân các đs ngực & ở sau so với ĐmC ngực.

–     Khi lên ngang x sườn 7 thì chạy vòng sang P ở trc cột sống & đổ vào Tm đơn

3.    Nhánh bên

–     Thu nhận 5 Tm gian sườn trái từ 7-11

III.        TM bán đơn phụ

1.    Nguyên ủy- đường đi- tận cùng

–     Là một Tm ngắn, chạy xuống ở mặt T thân đs ngực

–     Khi đến ngang x sườn 6 thì vòng sang P, trước CS ngực để đổ vào Tm đơn.

2.    Nhánh bên

–     Các Tm gian sườn 4,5,6 bên T

–     Và có thể cả thân TM gian sườn trên trái.

Nguồn: http://bacsinhaque.com

Phòng cách li áp lực âm

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr. Hoàng Đức Hùng

Tel: 0905 777 197(24/24h)

Email: sieuamcx@gmail.com

VIDEO GIỚI THIỆU

THỐNG KÊ TRUY CẬP