Trang chủ > Kiến Thức > Hình thể ngoài và liên quan của tim

 

– Hình ảnh sơ đồ hình thể ngoài của tim – Atlas giải phẫu Frank H.Netter

 

hình thể ngoài và liên quan của tim, siêu âm tim, máy siêu âm tim, máy siêu âm

 

 

 

 

–     Tim là 1 khối cơ đb có cnăng như một bơm hút đẩy máu.Tim nằm trong trung thất, giữa 2 lá phổi, trên cơ hoành, sau xg ức & xg sườn, hơi lệch trái.

–     Tim : có hình tháp, có 1 đáy, 1 đỉnh, 3 mặt: mặt ức sườn, mặt hoành và mặt phổi trái

–     Trục là đg thẳng nối đáy với đỉnh tim chạy chếch xuống d’, sang T & ra trc

1.  Mặt ức sườn:  hướng ra  trước → mặt trước

–     Hình thể:

 • Phần trc of rãnh vành ngăn cách tâm nhĩ ở sau trên & phần tâm thất ở trc d’
 • Phần tâm nhĩ: ở khoảng giữa bị che lấp bởi 2 Đm lớn đi ra khỏi tim: đó là ĐMC ở bên P & thân ĐMP nằm ở bên T. ở 2 bên các ĐM này là các tiểu nhĩ P & T
 • Phần tâm thất: có rãnh gian thất trước ngăn cách mặt trước 2 tâm thất. Đi trong rãnh này có nhánh gian thất trước của Đmv T & Tm tim lớn

–     Liên quan: (5)

 • Liên quan tới x ức & các sụn sườn 3 →6
 • Tuyến ức ở TE or di tích tuyến ức ở ng lớn
 • Đm ngực trong: chạy dọc 2 bên xương ức, cách bờ bên > 1 cm
 • Cơ ngang ngực chạy từ x sườn sang x ức
 • Ngách sườn trung thất của màng phổi

2.  Mặt hoành: mặt dưới

–     Hình thể ngoài:

 • Có phần sau của rãnh vành ngăn cách phần tâm nhĩ với phần tâm thất
 • Phần tâm nhĩ:  tham gia vào mặt hoành không đáng kể, chỉ gồm phần nhĩ P tiếp nhận Tm chủ d’
 • Phần tâm thất: có rãnh gian thất sau. Đi trong rãnh có đoạn cuối of ĐMV P ( = ĐM gian thất sau ) & Tm tim giữa

–     Liên quan:

 • Nằm trên gân trung tâm của cơ hoành.
 • Qua cơ hoành lq tới gan T & đáy vị

3.  Mặt phổi trái

–     Hình thể: Do thất T & tiểu nhĩ T tạo nên

–     Liên quan: Lq với mặt trong phổi T, màng phổi trung thất T & Tk hoành T

4.  Đáy tim( nền)

–     Hoàn toàn do cỏc tâm nhĩ tạo nên. Có rãnh gian nhĩ ngăn nhĩ P & T

–     Nhĩ P:

 • Hướng sang P
 • Lq tới mặt trong P, màng phổi trung thất P& tk hoành P
 • Tiếp nhận máu từ TMC trên, TMC d’ & xg vành.
 • Nối giữa bờ P of TMC trên & bờ P of TMC d’ có 1 rãnh lõm gọi là rãnh tận cùng.

–     Nhĩ T:

 • Hướng ra phía sau.
 • Tiếp nhận 4 Tm phổi đổ vào
 • Lq phía sau với thực quản. Do vậy khi nhĩ T to, ứ máu sẽ đè vào thực quản gây hẹp, khó nuốt.

5. Đỉnh tim: nằm ngay sau thành ngực trước, hướng sang trái xuống d’ & ra trc, ở ngang mức khoang liên sườn V trên đường giữa đòn trái. Có thể nhìn thấy và sờ thấy mỏm tim đập.

Nguồn: http://bacsinhaque.com/

Phòng cách li áp lực âm

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr. Hoàng Đức Hùng

Tel: 0905 777 197(24/24h)

Email: sieuamcx@gmail.com

VIDEO GIỚI THIỆU

THỐNG KÊ TRUY CẬP