0905 777 197

Kỹ thuật siêu âm – PGS. TS. Hoàng Ngọc Chương

Ngày đăng 28-10-2019

Sách Kỹ thuật siêu âm được biên soạn bởi PGS. TS. Hoàng Ngọc Chương và Bộ môn Hình ảnh Y học trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II, dùng cho đào tạo Cao đẳng Kỹ thuật y học

  • Sách được xuất bản năm 2011 dưới sự chỉ đạo của Vụ Khoa học và Đào tạo – Bộ Y tế và Ban Giám hiệu nhà trường, Phòng Đào tạo, phòng Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II.
  • Đây là tài liệu giảng dạy cho đối tượng là sinh viên Hình ảnh Y học. Sách gồm 15 tiết với các chủ đề và số tiết đã được thống nhất ở Hội nghị Khoa học và Đào tạo của nhà trường. Đây là những kiến thức về Kỹ thuật siêu âm cơ bản và là nền tảng cho các kỹ thuật như siêu âm bụng tổng quát, siêu âm phụ khoa, siêu âm tuyến giáp mà các sinh viên Hình ảnh Y Học phải biết và có thể thực hiện được.
  • Cuốn sách gồm 7 bài, trong mỗi bài đều gồm có mục tiêu, nội dung bài học, phần tự lượng giá; cuối sách có phần đáp án để giúp sinh viên bám sát phần mục tiêu bài học đồng thời tự mình kiểm tra được kiến thức đã học nhằm giúp cho việc tự học được tốt hơn.