0905 777 197

HỘI THẢO SIÊU ÂM NGOÀI DA

Ngày đăng 19-06-2019

Chương trình Siêu âm bệnh lý Ngoài Da

US Skin (USS)

oOo

Ngày 31/07/2015

Lúc : 8 giờ – 12 giờ

Tại : Giảng đường Lầu 5 – Medic

oOo

1. Máy siêu âm cho khảo sát bệnh lý ngoài da : Đầu dò – Phần mềm – Kỹ thuật

2. Siêu âm Da (giải phẫu học) và cơ quan lân cận

3. Bệnh lý Da :

                   a. Thay đổi ở da

                   b. Viêm da, u ở da : lành – ác

                   c. U mạch máu ở da

4. Siêu âm dẫn đường điều trị chích xơ / sinh thiết

5. Demo : máy siêu âm Vinno 6, đầu dò 23Mhz

MỜI : các Bác sĩ siêu âm, Bác sĩ chuyên khoa ngoài da